SML là gì? ý nghĩa của từ SML

SML là viết tắt của một số từ mới xuất hiện trong thời gian gần đây, chủ yếu được dùng trên Facebook và các mạng xã hội.

    • Đầu tiên, SML là viết tắt của cụm từ “sa mạc lời“, một biến thể của “cạn lời”, “khô lời”, “hạn hán lời”,…
    • Thứ hai, SML là viết tắt của những từ thô t.ục “sấp mặt l*n“, “sặc máu l*n“,…
    • Trong đó “

sấp mặt l…

    ” là từ thông dụng nhất trên fb, voz, …
Sau này, sml còn có nhiều biến thể khác do giới trẻ sáng tạo ra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *