Viết tắt của từ VIP trong tiếng Anh, V.I.P là gì?

Trong tiếng Anh, VIPviết tắt của ” Very Important Person“. Nghĩa tiếng Việt là “nhân vật rất quan trọng”.

V.I.P thường được dùng để chỉ các nhân vật nổi tiếng hoặc có tiềm lực tài chính mạnh như chính khách, doanh nhân thành đạt, diễn viên, ca sĩ nổi tiếng,…

Ở Việt Nam, từ VIP được giới trẻ lạm dụng và nhiều lúc dùng không đúng đối tượng.

===> xem thêm : RIP là gì , CLGT là gì ,  GATO là gì

Xem thêm các đơn vị bán thùng rác inox ở hà nội tại website : http://vulam.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *