Stt là gì?

Stt là chữ viết tắt có thể hiểu theo các nghĩa sau (theo từng ngôn ngữ):

  • Trong tiếng Anh: Các teen Việt dùng stt để chỉ một status (trạng thái) trên facebook. Lưu ý là cách viết tắt này chỉ có người Việt mới dùng, người Anh không dùng như vậy.
  • Trong tiếng Việt: Stt là viết tắt của “số thứ tự” khi đánh một danh sách (thường dùng trong word, excel, …)
 

===> xem thêm : RIP là gì , CLGT là gì ,  GATO là gì

Xem thêm các đơn vị bán thùng rác inox ở hà nội tại website : http://vulam.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *