PS hoặc PPS cuối mỗi thư ý nghĩa là gì?

Thực ra các bạn rất đơn giản:
P/S là từ viết tắt của : Post Script
P.PS viết tắt của: Post-Post Script
Với 1 đoạn văn bản, 1 bài viết ,.. thì P/S có nghĩa là : Chú thích, ghi chú ,… 
Với 1 bức thư thì P/S có nghĩa là : Tái bút.
P.PS có thể dịch là tái bút lần nữa, nhấn mạnh hơn với tái bút.

Từ này bắt nguồn từ tiếng Latin "Post Scriptum", được hiểu là "Written after" có nghĩa là phần sau của bài viết.
Phần PS (tái bút) có thể là một câu hay 1 đoạn văn,thậm chí là nhiều đoạn văn. 
Khi người viết thư thiếu sót một vài thông tin quên chưa đề cập đến thì tái bút mang í nghĩa bổ sung. 
Khi người ta viết một lá thư quảng cáo, người ta sẽ sử dụng chữ PS cuối bức thư (hay tờ rơi,…) để nhắc lại một thông tin quan trọng cần chú ý, hoặc để chú thích một vấn đề gì đó chưa rõ trong bức thư, khi ấy tái bút mang ý nghĩa chú thích hoặc nhấn mạnh. 
Khi đọc một bức thư hay 1 tờ rơi quảng cáo …thường thì phần PS sẽ để lại ấn tượng nhất với người đọc nên người ta hay sử dụng nó để nhấn mạnh các thông tin quan trọng và cần nhớ.

Cụ thể, mới đây một bé gái, nhân dịp sinh nhật của bố đã… quyết tâm viết thư trực tiếp lên Google để xin cho ông một ngày nghỉ. Bức thư này được tạm dịch có ý nghĩa như sau (hình đại diện bài viết):
 
“Kính gửi Google, 
Ngài có thể chắc chắn việc khi bố cháu đi làm, ông sẽ có thể được nghỉ một ngày được không. Giống như kiểu bố có thể nghỉ vào ngày thứ Tư vậy bởi vì bình thường ông chỉ được nghỉ vào mỗi thứ bảy thôi. 
Từ Katie 
Tái bút: Đó là ngày sinh nhật bố cháu 
Tái bút (lần nữa): Và cũng là hè rồi mà, ngài biết đấy!”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *